Sint-Aloysiusinstituut
Kollegestraat 15, 2440 Geel
Tel. 014 56 26 50
info.sag@kogeka.be

Inschrijvingen 2015-2016


Je kan inschrijven tijdens de opendeurdag op zondag 26 april 2015 van 13 u. tot 17 u.

Op werkdagen kan je inschrijven tijdens de schooluren.

Tijdens de vakantie kan je inschrijven

 • van woensdag 1 juli 2015 t.e.m. dinsdag 7 juli 2015 en
 • van maandag 17 augustus 2015 t.e.m. maandag 31 augustus 2015

telkens op werkdagen van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u. Op zaterdag van 9 u. tot 12 u.

Neem zeker volgende documenten mee:

 • je identiteitskaart of kids-ID
  OF SIS-kaart en trouwboekje
  OF SIS-kaart en uittreksel uit de geboorteakte;

 • het getuigschrift ofwel het attest basisonderwijs;

 • het laatste rapport uit het basisonderwijs;

 • de BASO-fiche (indien beschikbaar);

 • het advies CLB (enkel voor leerlingen die een getuigschrift van het basisonderwijs hebben behaald en die kiezen voor het 1e leerjaar B).

 

Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen, vragen we om bij voorkeur in te schrijven vóór dinsdag 7 juli 2015. Maximumcapaciteit eerste jaar: 450 leerlingen.

Ingang via de poort aan het Schuttershof. Men kan op de speelplaats parkeren.

Nieuws

Sponsortocht en ballonnen van hoop voor Anicha

Vandaag werd de traditionele sponsortocht georganiseerd. De organisaties Cunina, Mali Juice en Broederlijk Delen ontvingen na afloop alle drie de grote som van 2950 Euro. Zowel Sophie Vangheel namens Cunina, Frans Emmerechts namens Mali Juice als......

> Lees verder

Nieuwbouw SAG - einde voorbereidingsfase

Enkele timelapse-filmpjes: ...

> Lees verder

Infoavond voor ouders en leerlingen zesde leerjaar

Op dinsdag 24 en woensdag 25 maart 2015, worden in het Sint-Aloysiusinstituut de infoavonden voor ouders en leerlingen van het zesde leerjaar georganiseerd. Het startuur is telkens 19 u. en het einde is voorzien om 21 u. Tijdens de infoavonden,......

> Lees verder

Kunst in de school voor alle eerste- en tweedejaars.

Van 24 februari tot 5 maart 2015 was de kunstbank/What> in het Sint-Aloysiusinstituut op bezoek met het project 'What> collectie in actie'. De collectie bestaat uit een verrassende reeks verzamelingen: gevonden keien, design vogelhuisjes,......

> Lees verder

> Bekijk alle nieuwsberichten

 

Studierichtingen

GRAAD1

Fotoboeken

> Bekijk alle fotoboeken

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.